Acharyamootum Ariviyal

Acharyamootum Ariviyal

வாழ்வில் நாம் பார்க்கும் காட்சிகள், பொருள்கள் போன்றவற்றின் மீதான கேள்விகளுக்குப் பின்னால் இருக்கும் அறிவியலை சுவாரசியமாகச் சொல்கிறது இந்தப் புத்தகம்.

Price : ₹ 135

Discount : 74%

Price : ₹ 35

* You assume the responsibility for your order, and no refunds will be issued.